Lög og reglur

Verklagsreglur ríkislögreglustjóra um fagráð ríkislögreglustjóra sem tekur til umfjöllunar mál er varða beina og óbeina mismunun, kynbundna áreitni, kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi og einelti innan lögreglunnar nr. VLR0019/2017

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020

Stjórnsýslulög nr. 37/1993

Lögreglulög nr. 90/1996

Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á vinnustöðum nr. 1009/2015