Hlutverk og markmið

Hlutverki og markmiði fagráðs ríkislögreglustjóra er lýst í verklagsreglum ríkislögreglustjóra um fagráð ríkislögreglustjóra sem tekur til umfjöllunar mál er varða beina og óbeina mismunun, kynbundna áreitni, kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi og einelti innan lögreglunnar nr. VLR0019/2017.

Hlutverk fagráðs ríkislögreglustjóra er:

  1. Að taka við, meta, koma í viðeigandi farveg og fylgja eftir tilkynningum um mál sem ráðinu berast og tryggja að þau fái viðhlítandi málsmeðferð samkvæmt verklagsreglum fagráðs og landslögum.
  2. Að taka við fyrirspurnum og tilkynningum þolenda og annarra starfsmanna lögreglu og leiðbeina þeim um málsmeðferð.
  3. Að vera ríkislögreglustjóra og lögregluembættunum til ráðgjafar um mál.
  4. Að meta hvort þörf sé á aðstoð eða ráðgjöf annarra fagaðila.
  5. Að meta árangur verklagsreglna og koma með tillögur til úrbóta ef með þarf.